Patriots Super Bowl champion Duron Harmon joins Yianni Kourakis on the field

Yianni Kourakis and Duron Harmon recap the thrilling ending to Super Bowl LI.